Gedichten van Guido Gezelle
guido4.jpg (5144 bytes)

ANTWOORDE AAN EEN VRIEND

Nooit en streelde er mijne wangen
traan zoo dierbaar en zoo lief
als die ik heb opgevangen
in de plooien van uw brief,
zoenend hem zoo menigwerven
eer dat ik nog tenden was,
vreezende eerder hem te derven
hoe ik snel- en snelder las.
Ja, een kind dat blijve uw herte,
schoon al ‘t ander manlijk zij,
ende, vriend in vreugd en smerte,
heb ik u, zoo hebt ge mij.
Hebbe God ons boven allen,
hebbe Jesus ons getween!
Laat al ‘t andre, moet het vallen,
‘t valle! Jesus blijve alleen!

Guido Gezelle (1858)

Toelichting

Gezelle schreef dit gedicht voor Eugeen van Oye na het lezen van een brief
waarin deze zijn leedwezen uitspreekt over een misstap

menigwerven = herhaaldelijk

Guid Gezelle index