Guido Gezelle

Guido Gezelle chronografie

1830
Geboren te Brugge op 1 mei
Zijn ouders zijn Pieter Jan Gezelle en Monica Devrieze.

1846
Leerling aan het klein seminarie te Roeselare

1850
Studie aan het groot seminarie te Brugge

1854
Leraar aan het klein seminarie te Roeselare en tot priester gewijd op 10 juni

1857
Leraar van de poŽsis klas

1858
Zijn twee eerste bundels verschijnen:
"kerkhofblommen" en "Dichtoefeningen"

1860
Overplaatsing naar Brugge, hier waagt hij zich aan de politieke journalistiek met "in 't Jaer 30" en met "in 't Jaer 70"

1861
Onderwijst wijsbegeerte aan het seminarium Anglo-Belgicum

1862
De bundel "Gedichten, gezangen, gebeden" verschijnt, hierna zwijgt de dichter tot 1877

1865
Onderpastoor van St.-Walburga.
Tijdschrift "Rond den heerd"

1872
Hij wordt te Kortrijk aangesteld als onderpastoor in de O.-L.-Vrouw parochie

1880
De bundel "Liederen, eergedichten et reliqua" verschijnt.
Hij sticht ook het tijdschrift "Loquela"
Hij vertaalt "The song of Hiawatha"

1893
"Tijdkrans" verschijnt

1897
"Rijmsnoer" verschijnt

1899
Hij wordt terug overgeplaatst naar Brugge waar hij sterft op 27 november

1901
"Laatste verzen" verschijnt

Guid Gezelle index