Guido Gezelle

Guido Gezelle bibliografie

Biografieen

 • C. GEZELLE,
  Guido Gezelle 1830-1899
  Veen, Amsterdam, 1918.
 • A. WALGRAVE,
  Het leven van Guido Gezelle
  2 dln., Amsterdam, 1923-1924.
 • F. BAUR,
  Uit Gezelle's leven en werk
  Davidsfonds, Leuven, 1930.
 • C. D'HAEN,
  De wonde in ‘t hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie
  Lannoo, Tielt, z.j.
 • M. VAN DER PLAS,
  Mijnheer Gezelle, biografie van een priester-dichter Lannoo, Tielt, 1990.

 

Gedichten

 • VERZAMELD DICHTWERK van Guido Gezelle
  bezorgd door J. BOETS en anderen, 8 delen
  DNB-Pelckmans, Kapellen, 1980-1991.
 • JUBIMEUMUITGAVE,
  Guido Gezelle's volledige werken

  18 dln. Amsterdam, 1930-1939.
 • DUNDRUKEDITIE, Guido Gezelle's volledige werken
  4 dln. eerste druk 1943.
 • Guido GEZELLE, Gedichten, een bloemlezing
  samengesteld en ingeleid door E.J.M. LAUDY-ARNOLDS
  Prisma-Spectrum, Utrecht-Antwerpen.
 • K. DE BUSSCHERE,
  Chronologische Bloemlezing.
  Een Trilogie van Schoonheid ontloken aan het Leven

  3 delen, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel
 • K. DE BUSSCHERE,
  Guido Gezelle.
  Volledige dichtwerken, chronologisch gerangschikt en in hedendaagse spelling omgezet

  Standaard, 1971.
 • Guido GEZELLE, Bloemlezing,
  Zijn wereld in 400 gedichten

  bezorgd door J. BOETS,
  Coda, Antwerpen, 1993.
 • Guido GEZELLE, Mijn dichten, mijn geliefde
  samengesteld en ingeleid door P. COUTTENIER
  PoŽziecentrum, Gent, 1989.
 • En stoort de stilte niet, bloemlezing
  volgens de keuze van en ingeleid
  door P. COUTTENIER,
  Davidsfonds, Leuven, 1987.
 • Guido GEZELLE, Spreuken en gezegden
  bezorgd door J. BOETS ,
  Coda, Antwerpen, 1993.
 • P. CLAES & C. D'HAEN,
  Guido Gezelle, The Evening and the Rose,
  30 Poems translated from the Flemish

  Guido Gezellegenootschap, Antwerpen, 1989.

Gezelle en zijn werk

 • J. BOETS,
  Gezelles Cortracena
  DNB, Antwerpen, 1972.
 • J. BOETS,
  Gezelles journalistieke bedrijvigheid tijdens de eerste jaren van zijn Kortrijkse periode
  Antwerpen, 1971.
 • J. BOETS,
  Gezelles Leermaren
  DNB, Antwerpen, 1975.
 • J. BOETS,
  Gij..., met uw zwart habijt en uwen bek van goud.
  Spreuken, gezegden en korte verzen van Gezelle
  Centrum voor Gezellestudie, Ufsia, Antwerpen, 1986.
 • J. BOETS (Red.),
  G. Gezelle in 15.000 woorden.
  Een concordantie op het door hem gebundeld dichtwerk
  2 delen, Ufsia, Antwerpen, 1986.
 • H. BRUNING,
  Guido Gezelle, de andere
  's Gravenhage, 1955.
 • P. CLAES,
  Gezelle gelezen
  Dimensie, Leiden, 1993.
 • P.G. DE BRUIJN,
  Guido Gezelles handschriften in het Engels klooster te Brugge
  Centrum voor Gezellestudie, Ufsia, Antwerpen, 1991.
 • K. DE BUSSCHERE,
  Guido Gezelle
  1980.
 • K. DE FLOU,
  Guido Gezelle, levensbericht
  Gent, 1901.
 • B. DE LEEUW, P. DE WILDE en K. VERBEKE, o.l.v. A. DEPREZ
  De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen 1854-1899, Koninkljke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 3 delen, Gent, 1991.
 • W. DEPOORTERE,
  Gezelles lidmaatschap van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1899,
  Rijksuniversiteit Gent, 1985.
 • A. DE VOS,
  De Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse literatuur
  in het werk van Guido Gezelle
  Peeters, Leuven, 1997.
 • C. D'HAEN,
  Het schrijverke
  Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde
  Gent, 1997.
 • C. GEZELLE,
  Keurgedichten van Guido Gezelle,
  verklaard en toegelicht door Caesar Gezelle
  Amsterdam, 1924.
 • C. GEZELLE,
  Uit ‘t land en ‘t leven van Guido Gezelle
  Amsterdam, 1927.
 • E. JANSSEN,
  Zoo dichte en zoo doe'k,
  verzen van Guido Gezelle en andere dichters, een proeve van verklaring

  Brugge, 1939.
 • E. JANSSENS,
  Gezelles wonderjaar 1858
  1976.
 • H.S.S. KUYPER,
  In het Land van Guido Gezelle
  Zwolle, 1913.
 • R. LAGRAIN,
  De moeder van Guido Gezelle
  Lannoo, Tielt, 1975.
 • R. LAGRAIN,
  Gezelles godsdienstlessen in het Engels klooster
  Brugge, 1983.
 • R.F. LISSENS,
  Gezelles briefwisseling I
  Antwerpen, 1970.
 • K. MEEUWESSE,
  Gezelles Albumblaren
  DNB, Antwerpen, 1974.
 • E. RENIERS,
  Gezelle katholiek vrijmetselaar
  1973.
 • H. ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK,
  Guido Gezelle
  Amsterdam, 1930.
 • J.W. SCHULTE-NORDHOLT,
  Ontmoetingen met Guido Gezelle
  1980.
 • J.W. SCHULTE-NORDHOLT,
  Taalkunst van Guido Gezelle
  1980.
 • Stijn STEUVELS,
  Kroniek van de familie Gezelle
  DDB, Brugge, 1960.
 • P. THOMAS,
  Bidden met Guido Gezelle
  Lannoo, Tielt, 1985.
 • U. VAN DE VOORDE,
  Gezelle‘s eros
  Antwerpen, 1930.
 • A. VAN DUINKERKE,
  Guido Gezelle 1830-1899
  Brussel, 1958.
 • J. VAN ISEGHEM,
  Kroniek van de jonge Gezelle, 1854-1858
  Lannoo, Tielt, 1993.
 • J. VAN ISEGHEM,
  Guido Gezelles "Vlaemsche Dichtoefeningen" (1858).
  Een benadering van de dichter en het werk
  Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde,
  Gent, 1993.
 • R. VAN SINT-JAN,
  Guido Gezelles avonturen in de journalistiek
  Tielt, 1954.
 • R. VAN SINT-JAN,
  Het Westvlaams van Guido Gezelle
  Antwerpen, 1930.
 • B VAN VLIERDEN,
  Guido Gezelle tegenover het dichterschap
  Kapellen, 1967.
 • B. VERHOEVEN,
  Guido Gezelle
  Utrecht, 1930.
 • G. VERRIEST,
  Guido Gezelle, zijn leven en zijne werken
  A. Siffer, Gent, 1900.
 • C. VERSTRAETEN,
  De briefwisseling tussen G. Gezelle en E. Rembry (1872-1899)
  Rijksuniversiteit Gent, 1987.
 • A. WALGRAVE,
  Gedichtengroei, StudiŽn op G. Gezelle, J. Haseldonckx
  Hoogstraten, 1914.
 • J.J.M. WESTENBROEK,
  Van het leven naar het boek.
  Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles Gedichten Gezangen en Gebeden
  Gezellegenootschap, Kapellen, 1967.
 • J.J.M. WESTENBROEK,
  Gezelle, de dichter
  Gezellegenootschap, Kapellen, 1995.
 • A. WESTERLINCK,
  De innerlijke wereld van Guido Gezelle
  Orion, Brugge, 1977.
 • A. WESTERLINCK,
  De taalkunst van Guido Gezelle
  Orion, Brugge, 1980.
 • A. WESTERLINCK,
  De oude taaltovenaar
  Orion, Brugge, 1981.

Tijdschriften

 • GEZELLEKRONIEK,
  Guido-Gezellegenootschap
  Kapellen, 1963-1987, 18 nummers.
 • GEZELLIANA,
  Centrum voor Gezellestudie,
  St-Ignatius, Antwerpen, 1970-1986, 15 jaargangen.
 • GEZELLIANA,
  Kroniek van de Gezellestudie
  Centrum voor de Gezellestudie, Ufsia, Antwerpen, sinds 1989.
 • RIJMTIJD,
  Mededelingen van de Guido Gezellekring
  Schoten, sinds 1987.
 • DE BIEKORF,
  Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore
  Brugge, sinds 1890.

Guid Gezelle index